Hřídelové spojky

Hřídelové spojky jsou strojní součásti, které spojují obvykle hnací a hnaný hřídel a slouží k přenosu kroutícího momentu. Podle druhu použití dělíme hřídelové spojky na pevné (torzně tuhé, pružné, pružinové, ozubené, atd.), které přenášejí stálý kroutící moment mezi hřídeli a na spojky pohyblivé (např. elektromagnetická, odstředivá...) které umožňují rozpojení mezi dvěma hřídeli a tím přerušení přenosu kroutícího momentu. Významnou součástí strojů jsou hřídelové spojky přetěžovací (pojistné, bezpečnostní), které zajistí odpojení nadměrného kroutícího momentu a setrvačných hmot pokud se překročí kroutící moment který je předepsán pro daný stroj. Přetěžovací (pojistné, bezpečnostní) spojky jsou velmi důležitou součástí pohonů, jelikož mohou ušetřit významné náklady na opravy poškozených komponentů pohonu v případě přetížení.

Dále hřídelové spojky dělíme na pružné a tuhé. Pružné spojky se používají většinou na spojení dieselmotorů s olejovými čerpadly, kompresory, převodovkami atd. Naproti tomu tuhé spojky (které samozřejmě také kompenzují hřídelové výchylky) se používají na spojení elektromotorů a servomotorů s hnanými prvky.

U přenosu kroutícího momentu pro hřídelové spojky se používá mnoho různých způsobů a součástí, např:pryže o různé tvrdosti, ocelové lamely, vinuté pružiny, ozubení atd.

Námi dodávané hřídelové spojky od výrobců CENTA, MAYR a BIBBY jsou použitelné ve všech oblastech strojírenství.

Pružná spojka Centax

Pružná spojka Centax
 • unikátní konstrukce spojky, která díky kombinaci pružné části Centax a kloubovým článkům spojky nabízí výhody obou systémů
 • tato kombinace dodala spojce vysokou torzní pružnost ve všech směrech a tím je ideální pro spojení pružně uloženého motoru s hřídelí a také pro aplikace se značnými nesouosostmi
Katalog ke stažení:

Pružná spojka Centaflex A

Pružná spojka Centaflex A
 • pružné spojky Centaflex A jsou velice flexibilní mnohostranná spojky
 • ideální pro použití při podstatných chybách souososti
 • např. u naftových motorů, generátorů, kompresorů, čerpadel, atd.
 • spojky nabízí nesčetné konstrukční varianty pro         přenos kroutícího momentu až do 14000 Nm
Katalog ke stažení:

Pružná spojka Centaflex B

Pružná spojka Centaflex B
 • axiálně zasouvatelné pružné spojky
 • vhodné pro spojení dvou hřídelů
 • aplikace ze všech oblastí strojírenství - např. pohon čerpadel
 • pružný díl lze vyměnit radiálně, bez demontáže spojky
Katalog ke stažení:

Pružná spojka Centaflex H

Pružná spojka Centaflex H
 • robustní pružná spojka s vysokou torzní tuhostí, olejivzdorná
 • nejčastěji pro hydrostatické pohony stavebních strojů
 • typicky spojuje přírubově upevněné čerpadlo s naftovým motorem
 • extrémní rozsah provozních teplot -50°C až 150°C
Katalog ke stažení:

Pružná spojka Centaflex K

Pružná spojka Centaflex K
 • jednoduchá a ověřená spojka pro hydraulický pohon převážně stavebních strojů
 • pro přírubově připojená čerpadla
 • absolutně bezúdržbová, velmi dlouhá životnost
 • možnost dodání včetně příruby mezi motor a čerpadlo
Katalog ke stažení:

Pružná spojka Centamax

Pružná spojka Centamax
 • vysoce pružné spojky pro soustrojí poháněné dieslovými motory
 • torzně měkké, bezvůlové, tlumí vibrace a rázy
 • velmi dobře odvádí teplo vzniklé pohlcováním vibrací
 • nejčastější aplikace - lokomotivy, generátory, čerpadla apod.
Katalog ke stažení:

Pružná spojka Centax G

Pružná spojka Centax G
 • konstrukce pružné spojky kombinuje jednu či dvě torzní části Centax s ocelovou membránou
 • toto ekonomické řešení přináší dobrou torzní pružnost spojky při zachování dostatečných limitů pro vyosení
 • spojka je vhodná pro pohony lodí s naftovými motory
Katalog ke stažení:

Pružná spojka Centax TT

Pružná spojka Centax TT
 • díky dvěma řadám pružných segmentů je spojka výborně torzně tuhá a přizpůsobivá pro lodní pohony s kroutícím momentem do 500kNm
 • výkon spojky je dostačující i pro největší dodávané motory na světě
Katalog ke stažení:

Pružná spojka Centaflex X

Pružná spojka Centaflex X
 • velmi torzně tuhá spojka, bezvůlová
 • úhlově poddajná, odolná oleji a teplotě
 • pro přesné, souosé pohony
 • zcela bezúdržbová, nízká hmotnost, možné vysoké otáčky
Katalog ke stažení:

Elektromagnetická spojka ROBATIC®

Elektromagnetická spojka ROBATIC®
 • el. proudem ovládané elektromagnetické spojky
 • snadno integrovatelné do vašeho stroje
 • spojka je sepnutá při přivedení proudu do cívky
 • vysoká spolehlivost a provozní bezpečnost
 • malá údržba a nízké náklady na údržbu
 • varianta spojko-brzdy pro řízení cyklických procesů

 

Katalog ke stažení:

Elektro magneticky ovládané spojky GOIZPER

Elektro magneticky ovládané spojky GOIZPER
 • přenos momentu spojením čelních zubů hnací části s odpovídajícími zuby hnané části
 • doba uvolnění je krátká a zbytkový moment je nulový
 • vzhledem k tvarovému přenosu dosahují ozubové spojky vyššího momentu
 • spojení zubů musí být provedeno v klidu, rozpojení i v otáčkách

EATON – Airflex - brzda

EATON – Airflex - brzda
 • veké brzdné momenty a třecí práce
 • uvolnění brzdy pomocí stlačeného vzduchu
 • vzduchem nebo vodou chlazené
 • vhodné pro časté spínání
Katalog ke stažení:
ZEPTEJTE SE NÁS

Budeme rádi, když nám zanecháte dotaz nebo poptávku.

545 226 047