03.01.2024 - Měření kroutícího momentu pohonu pomocí hřídelové spojky

Roba drive checker je lamelová hřídelová spojka s možností měřit kroutící moment pohonu s max. chybou do 1% konečné hodnoty.

Systém Roba drive checker umožňuje kompenzovat hřídelové výchylky a měřit kroutící moment pohonu. Systém sestává z lamelové hřídelové spojky s dvěma svazky lamel, stacionárního přijímače a vysílače signálu a rotační trubky která měří kroutící moment pomocí tenzometru.

Je velmi lehce integrovatelný do stávajícího pohonného systému, jelikož disponuje několika typy připojení náboj-hřídel. Systém odolný proti vibracím. Umožňuje měřit kroutící moment, otáčky, teplotu apod.

Katalog zde: https://www.mayr.com/produkte/dokumentationen/elektrische-komponenten/roba-drive-checker/p.rdc.v00.en_21_07_2023.pdf

545 226 047