Vysoce přesné – vysoce dynamické

Hřídelové spojky pro bezvůlový přenos s vysokou torzní tuhostí určené pro příruby k měření krouticího momentu v průmyslových testovacích stolicích

Společnost Kistler je předním světovým dodavatelem v oblasti technologií k dynamickému měření tlaku, síly, kroutícího momentu a zrychlení. Pro filozofii společnosti je charakteristická spolupráce s mnoha různými partnery z oblasti průmyslu a vědy. V oblasti vyrovnávacích spojek pro příruby k měření krouticího momentu důvěřuje společnost Kistler již mnoho let spolupráci s renomovaným rodinným podnikem mayr® power transmission.

Ať už jde o e-mobilitu nebo snižování emisí spalovacích motorů – současné trendy a rychlý technický pokrok vedou v této oblasti k rostoucí poptávce po dynamických a přesných řešeních k měření krouticího momentu. Z tohoto důvodu vyvinula společnost Kistler produkt KiTorq, inovativní přírubový systém pro průmyslové testovací stojany k měření krouticího momentu. . Toto zařízení dokáže spolehlivě určit například výkon při měření účinnosti elektromotorů, převodovek a čerpadel. Je charakterizováno vysokou dynamikou s limitem frekvence 10 kHz a třídou přesnosti 0,05 %. Aby vysoce přesný přírubový systém k měření krouticího momentu poskytoval také vždy přesné a věrohodné údaje při použití při vysokých výkonech, je tento systém používán s hřídelovou vyrovnávací spojkou. Tato spojka je rozhodujícím doplňkem sloužícím k minimalizaci rušivých proměnných, které mají vliv na měřící přírubu. Díky osvědčené konstrukční řadě hřídelových spojek ROBA®-DS  bez vůle a s vysokou torzní tuhostí poskytuje výrobce mayr® power transmission konstrukční řešení založené na vyrovnávací spojce, která je speciálně přizpůsobena pro měřící příruby a vytváří ideální předpoklady pro přesné výsledky měření.

Vysoká kvalita měření a dlouhá životnost

Rušivé veličiny nebo tzv. parazitické zátěže působící na měřící přírubu se často vyskytují z důvodu chybného vyrovnávání/nesouososti hnacího mechanizmu. V důsledku toho dochází k nesouososti/výchylkám mezi vstupní a výstupní stranou téměř u všech druhů použití. V důsledku radiální, úhlové a axiální nesouososti (výchylky) hřídele dochází ke vzniku ohybových momentů a radiálních a axiálních sil na měřící přírubě. Tyto různé výchylky se běžně objevují i současně. Dokonce i nejpřesnější možné vyrovnání hřídelového vedení pomocí ultramoderního laserového vyrovnávacího zařízení, které je dnes k dispozici, odstraňuje tento jev pouze částečně. Dále není možné zcela vyloučit odchylky v důsledku existujících tolerancí v rozměrové přesnosti použitých součástí a odchylky v důsledku vnějších vlivů, jako je např. teplota. Z tohoto důvodu jsou společně s měřicí přírubou používány bezvůlové vyrovnávací hřídelové lamelové spojky ROBA®-DS ke kompenzaci nesouososti (výchylek hřídele). Tyto spojky zajišťují bezvůlový přenos kroutícího momentu a vyznačují se mimořádnou torzní tuhostí. „Tyto spojky vyrovnávají transverzální a axiální síly a ohybové momenty“, vysvětluje Berk Buharali, produktový manager pro senzory krouticího momentu ze společnosti Kistler Instrumente GmbH. „Díky tomu dokážeme zaznamenat i nejmenší nejistoty měření. Tyto spojky tedy nejen garantují přesné výsledky měření, ale poskytují také nejlepší možnou ochranu měřicí příruby, která je mechanicky nejslabším článkem celého hnacího mechanizmu. Tyto spojky zaručují také dlouhou životnost.“ Kromě velmi hladkého a plynulého chodu a nízkého momentu setrvačnosti se tyto spojky vyznačují vynikající vyvážeností a jsou mimořádně robustní a odolné.

Neomezený jmenovitý točivý moment

„Lamelové spojky ROBA®-DS zvládají jmenovité točivé momenty uvedené v katalogu bez jakýchkoliv omezení,” vysvětluje Ralf Epple, produktový manager ze společnosti mayr® power transmission. „Díky tomu není zapotřebí snižovat tento jmenovitý krouticí moment z důvodu nesouososti, konfigurace celkového zatížení nebo požadavků na vyvážení.” Tyto spojky jsou kompaktní a představují kombinaci vysoké hustoty výkonu s naprosto bezvůlovým provozem. Konstrukční detaily, jako jsou pískování lamel a použití speciálně tvarovaných pouzder s nákružky, zajišťují bezvůlový přenos síly s vynikající hustotou výkonu při přenosu síly mezi vstupem a výstupem. Lamelové spojky ROBA®-DS přenášejí jmenovité krouticí momenty až do hodnot jmenovitého krouticího momentu, a to zcela bez vůle a s konzistentní a trvale vysokou torzní tuhostí. Specifikované nesouososti hřídele mohou být používány až do 100 % bez vlivu na přenášený krouticí moment.

Výzvy v souvislosti s vysokými rychlostmi při použití

„Spojení mezi spojkami ROBA®-DS, měřicími přírubami a hřídelovým vedením je zajištěno zcela bez vůle prostřednictvím vysoce kvalitních svěrných nábojů”, říká Ralf Epple. „Různé konstrukce spojek a možnosti flexibilní kombinace zvláště přizpůsobené konkrétním požadavkům testovacích stolic dále umožňují zabudování měřicích přírub do téměř všech typů testovacích stolic a kombinací hnacích mechanizmů.” Za tímto účelem, v závislosti na konstrukčních rozměrech, pokrývají standardní provedení spojek ROBA®-DS rozsahy rychlostí od 8000 do 18000 ot/min a jsou vyvažovány na kvalitu vyvážení ve třídě G 2.5 (referenční rychlost 3000 ot/min).

U vysokorychlostních provedení, jejichž jednotlivé součásti jsou strojně opracovány/obrobeny na mimořádně vysoký stupeň přesnosti (třída kvality IT5) a na zúženou toleranci souososti a axiálního vychýlení, jsou možné rychlosti až do 30000 ot/min. Stupeň kvality vyvážení spojky je v tomto případě G 2.5 při referenční rychlosti 5000 ot/min.

Spolehlivá ochrana proti přetížení

U mnoha testovacích stolic jsou často používány omezovače krouticího momentu v kombinovaném provedení s hřídelovými spojkami. Ty při správném dimenzování chrání nejen měřicí přírubu, ale často také drahé testované součásti proti poškození v důsledku přetížení. Pokud krouticí moment překročí limit nastavený na omezovači krouticího momentu, spojka se rozpojí a odpojí vstup a vstup ve zlomku sekundy. Podle frekvence výskytu přetížení může být v nejhorších případech nutné měřící hřídel znovu kalibrovat, omezovač krouticího momentu však spolehlivě zamezuje nákladnému poškození hnacího vedení nebo testované součásti. Konstrukční série EAS®-HSC a EAS®-HSE vyvinuté společností mayr® power transmission jsou vybaveny omezovači krouticího momentu, které jsou přizpůsobeny extrémním požadavkům testů na testovacích stolicích. Pro kombinaci hřídelové spojky a omezovače krouticího momentu poskytuje společnost mayr® power transmission kompletní řešení z jediného zdroje. Za tímto účelem využívá tento rodinný podnik rozsáhlé odborné znalosti a mnohaleté zkušenosti v oblasti vývoje a konstrukce. Všechny produkty jsou podrobovány rozsáhlým testům na kalibračních testovacích stolicích a přesně nastavovány na požadované hodnoty nezbytné pro konkrétní účely použití

Měřicí příruba KiTorq vyvinutá společností Kistler je inovativní a vysoce přesný přírubový systém k měření krouticího momentu pro průmyslové testovací stolice. Aby bylo zajištěno vždy přesné a spolehlivé měření údajů i při použitích s vysokým výkonem a při vysokých rychlostech, je tato příruba používána vždy s hřídelovou vyrovnávací spojkou od společnosti mayr® power transmission.

Zdroj obrázku: Skupina Kistler

Bezvůlové lamelové spojky ROBA®-DS s vysokou torzní tuhostí pro vyrovnávání radiálního, axiálního a úhlového vychýlení. Tyto spojky nejenže zajišťují přesné výsledky měření, ale také poskytují také spolehlivou ochranu měřicí příruby.

Zdroj obrázku: mayr® power transmission

Jmenovité krouticí momenty uvedené v katalogu lamelových spojek ROBA®-DS mohou být používány bez jakéhokoliv omezení. Tyto spojky přenášejí jmenovité krouticí momenty až do hodnot jmenovitého krouticího momentu, a to zcela bez vůle a s konzistentní a trvale vysokou torzní tuhostí.

Zdroj obrázku: mayr® power transmission

Konstrukční série EAS®-HSC a EAS®-HSE vyvinuté společností mayr® power transmission jsou vybaveny omezovači krouticího momentu, které jsou přizpůsobeny extrémním požadavkům testů na testovacích stolicích. U určitých konstrukčních provedení mohou spojky EAS®-HSE dosahovat rychlosti až 20000 ot/min.

Zdroj obrázku: mayr® power transmission

545 226 047