Bezvůlové spojky a bezpečnostní brzdy

Přesnost,
produktivita, dostupnost d
Obráběcí stroje dnes musí vyhovovat přísným
nárokům. Opakovatelnost pracovních
cyklů a provozní rychlost se zvyšují, tolerance
se naopak snižují. I ty nejmenší chyby,
v přípravě při programování či samotném
obrábění nebo následné provozní poruchy,
mají značný dopad na ekonomiku výroby.
Škody na strojním zařízení a výpadky v rámci
celého výrobního procesu mohou být doslova
fatální. Z tohoto důvodu hraje každá
jednotlivá součástka ve stroji důležitou roli
při zajišťování hladkého a bezproblémového
průběhu výrobního procesu. Společnost
mayr® power transmission nabízí kompletní
řešení z jediného zdroje. Díky instalaci svých
spojek a brzd umožní dokonalou ochranu
obráběcích strojů. Například široké spektrum
bezvůlových vysoce výkonných servo
spojek zajišťuje spolehlivé spojení mezi hřídely.
Tyto spojky musí splňovat různé požadavky
v závislosti na konkrétním použití.
Z tohoto důvodu používá společnost mayr®
power transmission pro své produkty: ocelové
vlnovce, elastomery a lamelové spojky.
Firma již doplnila svou standardní řadu modulů
mnoha různými další provedeními nábojů
či vloženými mezihřídeli. „Díky velké
různorodosti verzí nabízíme vysokou
úroveň flexibility pro různé účely použití
a můžeme tak poskytovat řešení
pro jakákoliv uspořádání pohonů v oblasti
servomotorů, rychle a snadno,” uvádí
ing. Marek Baltas z firmy BMC-TECH s.r.o.
která firmu mayr® v České republice zastupuje.
Inteligentní modulární systém tak zajišťuje
vysokou spolehlivost a dostupnost. Díky
rozsáhlým skladovým zásobám ve firmě
BMC-TECH s.r.o. jsou realitou krátké dodací
lhůty standardních součástí za příznivé ceny.
Bezpečnost
bez jakýchkoliv kompromisů d
Společnost mayr® power transmission nabízí
i rozsáhlé portfolio spolehlivých bezpečnostních
brzd, především pro účely
zajištění gravitačně zatížených os. Zavěšené
zátěže totiž představují značné nebezpečí
při používání strojů a systémů, zejména
pro osoby nacházející se pod nimi.
Dojde-li k neúmyslnému spuštění nebo
pádu břemene, je nutné tuto hmotu co
nejrychleji zastavit a zabránit, lépe řečeno
předejít tak zranění osob nebo poškození
předmětů. Různé koncepty brzd výrobce
mayr® power transmission jsou přizpůsobeny
na míru konkrétním požadavkům
strojů a poskytují řešení pro jakýkoliv účel
použití. Technologicky vyspělý třecí
systém a důsledně propracované bezpečnostní
principy zajišťují vysokou stabilitu
a spolehlivé fungování brzd – bezpečnost
totiž musí být zajištěna bez jakýchkoliv
kompromisů. p
Zastoupení pro Českou republiku:
BMC-TECH, s.r.o.
Hviezdoslavova 29 b, 627 00 Brno
tel.: +420 545 226 047
info@bmc-tech.cz
www.bmc-tech.cz
2 automatizace l převody l pohony
Společnost mayr® power
transmission
a BMC-TECH s.r.o.
představuje na veletrhu
MSV 2018 v Brně
bezvůlové spojky pro
servomotory pro veškerá
uspořádání pohonů
a spolehlivé brzdové
systémy pro
vertikální osy.
Hladký a bezproblémový průběh
výroby s bezvůlovými spojkami
a brzdovými systémy
T + T T e c h n i k a a t r h 9 / 2 0 1 8
Bezvůlové elastomerové hřídelové spojky ROBA®-ES
od společnosti mayr® power transmission slouží
k vyrovnávání radiálního, axiálního a úhlového
vychýlení. Chrání hnací systém proti kritickým
vibracím.
Vystavujeme
na MSV
v pavilonu F,
č. stánku 76 a 77 Modulární bezpečnostní brzdový systém
ROBA®-topstop® k připojení na straně motoru
s axiálním ložiskem bezpečně blokuje osu Z
v jakékoliv poloze – a to i po odstranění motoru.

545 226 047