Průvodce nákupem servospojek

Na co byste si měli dávat při výběru servospojek pozor?

Nabídka servospojek na trhu je velká. Mnohé přitom vypadají na první pohled zcela stejně. Přesto se při výběru vyplatí kriticky se podívat na technické detaily produktu a na výkonové spektrum výrobce - díky tomu budete i Vy moci využívat výhody kompletního balíčku.

Ve výrobních zařízeních závisí výrobní přesnost, rychlost posuvu nebo životnost výrazně na kvalitě servoos a jejich součástí. Základní funkcí hřídelových spojek u těchto os je přesně přenášet motorový výkon z jedné hřídele na druhou a vyrovnávat vzniklé přesazení hřídelí. V servotechnice se přitom přednostně používají spojky vlnovcové, elastomerové a lamelové spojky, které patří k nejběžnějším a nejatraktivnějším bezvůlovým hřídelovým spojkám. Každý pohon má však své zvláštnosti a klade zcela jiné požadavky na spojky. Proto by uživatelé měli při výběru servospojek dbát na to, aby byl produktový program výrobce obsáhlý a promyšlený - protože velký počet provedení zaručuje vysokou míru flexibility pro různá použití. Renomovaní výrobci spojek jsou tak schopni nabídnout bohaté produktové portfolio a pokrýt široké rozpětí kroutících momentů a otáček. Kromě toho široká standardní nabídka s celou řadou dostupných doplňkových provedení zajišťuje adaptabilitu v různých konstelacích pohonů. Díky tomu lze spojky se správně zvoleným nábojem jednoduše a rychle namontovat, popř. demontovat i v obtížných podmínkách. K tomu se přidává velká dostupnost a tím krátké dodací doby standardních součástí. Ale i u speciálních provedení, např. spojek se spojovací trubkou pro spojení hřídelí při větší vzdálenosti hřídelí, které doplňují standardní modely, má široká nabídka provedení smysl.

Široké produktové spektrum je tedy důležitým kritériem při rozhodování o dodavateli. Navzdory široké nabídce však musí výběr zůstat snadný a přehledný, například pomocí online konfigurátoru produktu.

Know how a vybavení

Mnoho servospojek vypadá na první pohled zcela stejně. Čím se tedy vyznačuje dobrý produkt? Kvalitní spojky jsou bezvůlové - a to nejen v novém stavu. U kvalitních produktů zůstává bezvůlovost zachována po celou dobu životnosti spojky. Ta je tak chráněna před opotřebením a předčasným zničením, především při vysokých otáčkách. Navíc je i ve vysokorychlostním rozmezí důležité, aby byly jednotlivé součásti vyrobeny s vysokou přesností a omezenou tolerancí kruhového a rovinného pohybu a aby spojky měly kvalitní vyvážení. Protože i v extrémních podmínkách musí spojky fungovat přesně a spolehlivě. Má výrobce možnost provádět příslušné zkoušky? Byly spojky obsáhle testovány v podmínkách panujících i při reálném použití? Je dodavatel schopen nabídnout spojku s vysoce kvalitním vyvážením a je schopen tento vysoký standard udržet? I u takzvaného masového produktu, jako jsou servospojky, je nezbytná moderní výroba, odpovídající zkušenosti a know how pro techniku pohonu. Navíc se v mnoha aplikacích používají kombinace hřídelové spojky a pojistné spojky omezující kroutící moment. Posledně jmenovaná chrání stroj před drahými škodami vlivem přetížení. Specialisté na techniku pohonu jsou schopní nabídnout smysluplná kompletní řešení z jedné ruky. Jsou-li tato kritéria při výběru zohledněna, mohou si uživatelé případně ušetřit zapojení dalších dodavatelů a náklady a profitovat z atraktivních celkových balíčků.

Odzkoušené, spolehlivé údaje o produktu

Při výběru servospojek se zákazníci musí spolehnout na údaje uvedené v katalogu. V tomto případě nejde o příslib, ale o hodnoty, které musí být splněny. U renomovaných výrobců obšírné testy a kontroly kvality zajišťují, že katalogové hodnoty, například ohledně tuhosti a úhlového natočení, ale také hodnoty kroutícího momentu budou spolehlivě dosaženy i v reálných podmínkách. Tito výrobci jsou zpravidla také ochotni poskytnout vzorek k otestování. 

Ačkoliv se hřídelové spojky často klasifikují jako pouhý doplňkový produkt, jsou přesto důležitou součástí celkového systému. V případě dotazů k produktu nebo při potřebě poradenství jsou pak renomovaní dodavatelé spojek pro zákazníky technicky kompetentními partnery. A to nejen v Německu, ale na celém světě. Kompetentní poradenství, rychlé, kontrolované a spolehlivé dodání náhradních dílů a celosvětová servisní síť doplňují nabídku renomovaných výrobců.

Kontrolní seznam pro nákup servospojek

Na základě technických údajů vašeho pohonu a konstelace pohonu definujte co nejpřesněji požadavky kladené na servospojku. Ujistěte se, že se vybraná spojka hodí pro reálné podmínky v praxi.

Vsaďte na dodavatele se širokým standardním produktovým programem. Velký výběr spojek, ale i nábojů a spojovacích trubek totiž poskytuje flexibilitu pro nejrůznější použití. Najdete u nich kompletní řešení z jedné ruky.

Ujistěte se, že bezvůlovost zůstane zachována po celou dobu životnosti spojky. Ta je tak chráněna před opotřebením a předčasným zničením, především při vysokých otáčkách.
Především u speciálních provedení a vysokovýkonostních spojek dávejte pozor, aby dodavatel disponoval bohatým know how a měl také příslušné vybavení pro zkoušky a vyvažovací zařízení.
Ujistěte se, že údaje výrobce uvedené v katalogu byly pečlivě přezkoušeny a jsou tak spolehlivě dosahovány i v reálných podmínkách použití.
Vsaďte na výrobce se zkušenostmi s vývojem, výrobou a použitím a také s rychlým, celosvětově poskytovaným servisem (především, pokud své stroje prodáváte po celém světě) a kompetentním poradenstvím. Pro seznámení se s rozdíly si vyžádejte odborné poradenství.
Udělejte si čas na návštěvu výroby dodavatele, zejména v případě významného nákupu. Při návštěvě v závodě se sami můžete přesvědčit, co se skrývá za kulisami.

Portrét firmy

Rodinná firma Mayr Antriebstechnik, založená v roce 1897, je předním výrobcem bezpečnostních brzd a pojistných a hřídelových spojek. Už více než 30 let Mayr Antriebstechnik vyvíjí a vyrábí bezvůlové servospojky a kromě lamelových spojek má ve svém programu také vlnovcové a elastomerové spojky. Firma tak poskytuje optimální řešení pro velký rozsah pohonů. Všechny produkty podrobně testují na zkušebních zařízeních a přesně se nastavují na požadované hodnoty. V kmenovém závodě v Mauerstettenu, v oblasti Allgäu, v současné době pracuje asi 600 zaměstnanců. Na celém světě má Mayr Antriebstechnik více než 1000 pracovníků. Se závody v Polsku a Číně, prodejními pobočkami v USA, Francii, Velké Británii, Itálii, Singapuru a ve Švýcarsku a v dalších 36 zemích je firma globálně zastoupena.

Obrázek 1: Díky pevným spojům se vlnovcová spojka smartflex® používá pro bezvůlový a spolehlivý přenos kroutícího momentu. Perfektně tvarovaný vlnovec zajišťuje maximální schopnost vychýlení. Zdroj: mayr® Antriebstechnik

Obrázek 2: S vlnovcovou spojkou smartflex® nabízí společnost mayr® Antriebstechnik patentovanou hřídelovou spojku v provedení s vícevrstvým vlnovcem. Ten spojce propůjčuje vysokou torzní tuhost, což u servoos přispívá k vysoké přesnosti polohování a kruhového pohybu a zajišťuje absolutně bezvůlový a tím bezchybný přenos kroutícího momentu mezi oběma hřídelemi. Zdroj: mayr® Antriebstechnik

Obrázek 3: Vlnovcová spojka primeflex®  se jako zásuvné řešení s maximálně příznivou cenou používá pro zajištění snadné montáže, popř. demontáže. I po delší době provozu se dá demontovat bez poškození vlnovce. Zdroj: mayr® Antriebstechnik

Obrázek 4: Bezvůlové, elastické hřídelové spojky ROBA®-ES od společnosti mayr® Antriebstechnik vyrovnávají radiální, axiální a úhlové vychýlení hřídele. Chrání hnací systém před kritickými vibracemi. Zdroj: mayr® Antriebstechnik

Obrázek 5: Výkonné servospojky ROBA®-DS s děleným nábojem zaručují snadnou a rychlou montáž i v obtížných podmínkách. Přenáší vysoké kroutící momenty při srovnatelně malém průměru. Zdroj: mayr® Antriebstechnik

545 226 047