Představujeme na MSV 2018

Hladký a bezproblémový průběh výroby s bezvůlovými spojkami a brzdovými systémy

Společnost mayr® power transmission a BMC-TECH s.r.o. představuje na veletrhu MSV 2018 v Brně bezvůlové spojky pro servomotory pro veškerá uspořádání pohonů a spolehlivé brzdové systémy pro vertikální osy.

Přesnost, produktivita, dostupnost

Obráběcí stroje dnes musí vyhovovat přísným nárokům. Opakovatelnost pracovních cyklů a provozní rychlost se zvyšují, tolerance se naopak snižují. I ty nejmenší chyby, v přípravě při programování či samotném obrábění nebo následné provozní poruchy, mají značný dopad na ekonomiku výroby. Škody na strojním zařízení a výpadky v rámci celého výrobního procesu mohou být doslova fatální. Z tohoto důvodu hraje každá jednotlivá součástka ve stroji důležitou roli při zajišťování hladkého a bezproblémového průběhu výrobního procesu. Společnost mayr® power transmission nabízí kompletní řešení z jediného zdroje.

Díky instalaci svých spojek a brzd umožní dokonalou ochranu obráběcích strojů. Například široké spektrum bezvůlových vysoce výkonných servo spojek zajišťuje spolehlivé spojení mezi hřídely. Tyto spojky musí splňovat různé požadavky v závislosti na konkrétním použití. Z tohoto důvodu společnost mayr® power transmission používá vlnovcové, elastomerické a lamelové spojky. Firma již doplnila svou standardní řadu modulů mnoha různými další provedeními nábojů či vloženými mezihřídeli.

„Díky velké různorodosti verzí nabízíme vysokou úroveň flexibility pro různé účely použití a můžeme tak poskytovat řešení pro jakákoliv uspořádání pohonů v oblasti servomotorů, rychle a snadno,” uvádí ing. Marek Baltas z firmy BMC-TECH s.r.o. která firmu mayr® v České republice zastupuje. Inteligentní modulární systém tak zajišťuje vysokou spolehlivost a dostupnost. Díky rozsáhlým skladovým zásobám ve firmě BMC-TECH s.r.o. jsou realitou krátké dodací lhůty standardních součástí za příznivé ceny.

Bezpečnost bez jakýchkoliv kompromisů

Společnost mayr® power transmission nabízí i rozsáhlé portfolio spolehlivých bezpečnostních brzd, především pro účely zajištění gravitačně zatížených os. Zavěšené zátěže totiž představují značné nebezpečí při používání strojů a systémů, zejména pro osoby nacházející se pod nimi. Dojde-li k neúmyslnému spuštění nebo pádu břemene, je nutné tuto hmotu co nejrychleji zastavit a zabránit, lépe řečeno předejít tak zranění osob nebo poškození předmětů. Různé koncepty brzd výrobce mayr® power transmission jsou přizpůsobeny na míru konkrétním požadavkům strojů a poskytují řešení pro jakýkoliv účel použití. Technologicky vyspělý třecí systém a důsledně propracované bezpečnostní principy zajišťují vysokou stabilitu a spolehlivé fungování brzd – bezpečnost totiž musí být zajištěna bez jakýchkoliv kompromisů.

545 226 047